En mann med en skiftenøkkel i hånden står på et verksted

Velkommen til VARTA® Partner Portal Log in

VARTA® kan hjelpe deg å drive en mer effektiv virksomhet. Bli vår partner i dag og få informasjon om batteriet, om alt fra hvor lang monteringstid som går med, til monteringsanvisning for batterier og generell informasjon rundt batteriet. Logg på partner-seksjonen for å finne riktig batteri og veiledninger som vil hjelpe deg når du skifter batteri. Ved å teste hvert batteri som kommer inn på verkstedet, vil du kunne hjelpe med å oppdage et defekt batteri før det svikter! Finn ut mer i vårt Batteritest-sjekkprogram!

Logg på VARTA® Partner Portal

Bilde av en mann som holder et nettbrett med innloggingssiden på VARTA® Truck Portal

Optimaliser de totale eierkostnadene

Kravene til nyttekjøretøyer og batterier har endret seg fullstendig de siste årene. For å bistå operatører av kommersielle kjøretøyflåter tilbyr VARTA en ny service-, opplærings- og informasjonsplattform. Herfinner dere mer om temaene vedlikehold, valg og kostnadsoptimalisering av batterier.

Lær mer

Test Every Battery

Batteritestprogram

Hvorfor delta i batteritestprogrammet? De fleste sjåfører ser på bilbatterier som en reparasjonsdel. Men siden hvert tredje bilhavari skyldes batteriet, er det mer fornuftig å se batterier som en vedlikeholdsdel.

Lær mer