Dashbordet i en bil med klokken på venstre side, speedometeret på høyre side og Start-Stop-tegn i midten

De grunnleggende prinsippene for Start-Stop-teknologi

Start-Stop-systemer slår av og starter motoren igjen automatisk for å redusere tiden bilen går på tomgang, og kutter derfor forbruk og utslipp. De fleste produsenter velger å montere VARTA® batterier i sine Start-Stop-biler på samlebåndet.

Batteriet er bilens hjerte. Det driver alt – fra tenningen til bilens elektriske systemer og underholdningssystemer. Batteriet sørger for konstant strøm til alle andre funksjoner under Start-Stop-prosessen. Disse batteriene må gjøre mye mer enn bare å starte bilen. Det er derfor BATTERIET er HJERTET av kjøretøyet.

I dag har de fleste nye biler Start-Stop-funksjonalitet, og det er derfor vi har laget to innovative VARTA® batterier med Start-Stop-kompatibilitet: VARTA® Silver Dynamic med AGM-teknologi for avanserte Start-Stop-biler med regenerativ bremsing og Blue Dynamic med EFB-teknologi for konvensjonelle Start-Stop-biler.

Kjøring og akselerering

Et avansert strømhåndteringssystem kobler fra generatoren under akselerasjon og normale kjøreforhold. Det betyr at mer av motorens energi er tilgjengelig for hjulene. Generatoren kobles bare til igjen når batteriets strømnivå faller under en fastsatt terskel.

Batterikrav:

Batteriet blir utladet og ladet på nytt og må gi strøm til alt elektronisk utstyr på egen hånd.

Bremsing

Gjenvinning av bremseenergi gjør det til dels mulig å konvertere kjøretøyets kinetiske energi til strøm, som så ledes tilbake til batteriet.

Batterikrav:

Batteriet må kunne lades opp raskt og ha tilstrekkelig kapasitet til ekstra strøm. Batteriet må kunne fungere også på et lavere ladenivå.

Stopp og stillstand

Når kjøretøyet stanser, vil Start-Stop-systemet slå av motoren.

Batterikrav:

Også når batteriet er utladet må det likevel kunne gi startmotoren tilstrekkelig med strøm til å starte motoren igjen.

VARTA® Batterisøk


Er du spesialist? Bruk vårt avanserte søk i VARTA Partner Portal.

VARTA® forhandlersøk

Finn andre forhandlere