Personvern

Johnson Controls er forpliktet til å beskytte din personlige informasjon i samsvar med god opplysningspraksis og gjeldende personvernlover . For å få tilgang personvernerklæringen i sin helhet, kan du gå til vår overordnede området:

http://www.johnsoncontrols.com/legal/privacy