Slik lader du et bilbatteri Sikkerhetstips ved lading Utføre hjelpestart på et kjøretøy
← Lading En blå bil får starthjelp – ledningene er allerede koblet til

Sikkerhetstips ved lading

Etter lengre tids lagring (12 måneder eller mer) må batteriet lades når terminalspenningen faller under den nødvendige spenningen. Under ladingen må du sørge for at du holder deg selv og kollegene dine trygge ved å følge sikkerhetstipsene for lading (som å
bruke vernebriller).

Ved lading av bilbatteri viser vi til håndboken fra bilprodusenten og håndboken for batteriladeren. Les gjennom sikkerhetsanvisningene som fulgte med laderen og batteriet. Husk at batteriene inneholder svovelsyre som kan forårsake alvorlige brannskader, og hydrogen-oksygen-gasser som kan være eksplosive.

Sikker lading

FORSØK ALDRI Å LADE ET BATTERI UTEN FØRST Å HA LEST BRUKSANVISNINGEN FOR LADEREN SOM BENYTTES. I tillegg til anvisningene fra laderprodusenten bør du ta disse generelle forholdsreglene:

 • Bruk alltid hensiktsmessig øye-, ansikts- og håndbeskyttelse.
 • Lad alltid batterier i et område med god lufting.
 • Sørg for at luftepluggene er skrudd godt og rett til.
 • Sett lader og tidsur på AV-posisjon før du kobler ledningene til batteriet for å unngå farlig gnistdannelse.
 • Forsøk aldri å lade et tydelig skadet eller frosset batteri.
 • Koble laderens ledninger til batteriet: rød plussledning (+) til plusspolen (+) og svart minusledning (-) til minuspolen (-). Hvis batteriet fortsatt er plassert i bilen, kobler du minusledningen til motorblokken slik at den fungerer som jord. Kontroller at tenningen og alt elektrisk utstyr er slått av. (Hvis bilen har positiv jord, kobler du plussledningen til motorblokken.)
 • Kontroller at laderledningene til batteriet ikke er brutt, oppfliset eller løse.
 • Still inn tidsuret, slå på laderen og øk ladestyrken langsomt til ønsket ampereverdi er nådd.
 • Hvis batteriet blir varmt, eller hvis det forekommer voldsom gassutvikling eller utstrømming av elektrolytt, må du redusere ladestyrken eller slå av laderen midlertidig.
 • Slå alltid AV laderen før du kobler laderledningene fra batteriet for å unngå farlig gnistdannelse.
 • Flere ressurser og nedlastinger:

  Riktig vedlikehold og stell (PDF)

  Batteritestguide (PDF)