Hvordan fungerer et batteri? Batteriutlading Hvilket batteri passer til bilen min? Batteriets anatomi Sikkerhet og håndtering Sammenligning av sykluskapasitet VARTA® Powersports AGM-batteri – montering og etterfylling Terminologi og ordliste
← Grunnleggende om batterier Transportbånd med to rader VARTA® batterier

Hvordan fungerer et batteri?

Et batteri lagrer elektrisitet for fremtidig bruk. Det utvikler spenning med utgangspunkt i den kjemiske reaksjonen som oppstår når to ulike materialer, som for eksempel positive og negative plater, senkes ned i elektrolytten, en løsning av svovelsyre og vann. I et typisk blysyrebatteri er spenningen omtrent 2 volt per celle, totalt 12 volt. Elektrisitet strømmer fra batteriet med det samme en krets sluttes mellom pluss- og minuspolen. Dette inntreffer når en hvilken som helst forbruker som trenger strøm, for eksempel radioen, kobles til batteriet.

De fleste er ikke klar over at et blysyrebatteri gjennomgår en konstant lade- og utladingsprosess. Når batteriet kobles til en forbruker som trenger strøm, slik som startmotoren i bilen, går det strøm fra batteriet. Batteriet begynner samtidig å utlades.

I den omvendte prosessen lades batteriet når strøm går tilbake til det og gjenoppretter den kjemiske forskjellen mellom platene. Generatoen passer på at strømmen flyter tilbake. Dette skjer når du kjører uten at elektriske komponenter er aktivert.

Når batteriet utlades, blir blyplatene mer kjemisk like, syren blir svakere og spenningen faller. Til slutt er batteriet kanskje så utladet at det ikke lenger kan levere strøm med en brukbar spenning.

Du kan lade opp igjen et utladet batteri ved å mate det med elektrisk strøm. Ved fullading gjenopprettes den kjemiske forskjellen mellom platene, slik at batteriet kan levere full effekt igjen.

Denne unike utladings- og ladeprosessen i blysyrebatteriet innebærer at energi kan lades opp og lades ut gang på gang. Antallet sykluser som batteriet har kapasitet til vises på batteriets såkalte “syklusholdbarhet”.