Hvordan fungerer et batteri? Batteriutlading Hvilket batteri passer til bilen min? Batteriets anatomi Sikkerhet og håndtering Sammenligning av sykluskapasitet VARTA® Powersports AGM-batteri – montering og etterfylling Terminologi og ordliste
← Grunnleggende om batterier

Hvilket batteri passer til bilen min?

Hvordan vet du hvilket batteri som er det rette for din bil? Her er noen kjappe tips som gjør det enklere å velge riktig batteri.

Se etter i bilens instruksjonsbok for å finne produsentens anbefalinger for:

Batteri-gruppestørrelse - batteristørrelsen som passer best til bilens fysiske mål. Mange biler kan håndtere mer enn én gruppestørrelse.

Kaldstartytelse (CCA) - CCA er helt avgjørende for gode startegenskaper. Det er antallet ampere batteriet kan avgi i 30 sekunder ved en temperatur på –17,8 °C, til batterispenningen faller til ubrukelige nivåer.

Reservekapasitet (RC) - forsyner bilens elektriske anlegg med strøm hvis dynamoen skulle svikte. Den tilkjennegir hvor mange minutter batteriet kan levere nok strøm uten å falle under minstespenningen som kreves for å kunne bruke bilen.

Generelt er det slik både for kaldstartytelse og reservekapasitet, at desto høyere tall, desto bedre er det. Men hvis du holder til i et kaldt klima, bør du vektlegge kaldstartytelsen når du skal velge batteri. Og hvis du bor i et svært varmt klima, trenger du derimot ikke så høy kaldstartytelse.

Hvis du ser etter et dypsyklusbatteri til båt eller bobil, må du også ta følgende med i betraktningen:

  • Typen utstyr som skal forsynes med strøm
  • Antallet ampere som kreves for å kunne bruke utstyret
  • Antallet timer du skal bruke utstyret

Multipliser ampere med timer for å beregne det nødvendige antallet amperetimer eller Ah.

Utstyrets strømforbruk (ampere) x tid (timer) = Ah

Eksempel: Fiskebåt

Lys 10 x 5 = 50

Trollingmotor 1 x 5 = 5

Fiskelodd 3 x 5 = 15

Radio 1 x 5 = 5

Totalt = 75 Ah*

*Se etter et batteri som leverer det nødvendige antallet Ah i det spesifiserte tidsrommet og med spesifisert spenning.

Som en sikkerhetsbuffer kan du øke antallet Ah med 20 %.