Hvordan fungerer et batteri? Batteriutlading Hvilket batteri passer til bilen min? Batteriets anatomi Sikkerhet og håndtering Sammenligning av sykluskapasitet VARTA® Powersports AGM-batteri – montering og etterfylling Terminologi og ordliste
← Grunnleggende om batterier

Terminologi og ordliste

 • Absorberende glassmatte (AGM - Absorbent Glass Mat)

  • Matte av mikroglassfibre som benyttes til filtrering av svovelsyren i blybatterier.
 • Aktivt materiale

  • Det aktive materialet i de positive platene er blydioksid mens det i de negative platene består av metallisk svampbly. Når det opprettes en elektrisk krets, reagerer disse materialene med svovelsyre under lading og utlading i samsvar med følgende kjemiske reaksjon: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O
 • Ampere (A)

  • Måleenhet for elektronstrømmen eller strømmen gjennom en krets, dvs. strømstyrken.
 • Amperetimer (Ah)

  • En måleenhet for batteriets elektriske lagringskapasitet, som man kommer frem til ved å multiplisere strømstyrken i ampere med utladingstiden i timer. (Eksempel: Et batteri som leverer 5 ampere i 20 timer har en kapasitet på 5 ampere x 20 timer = 100 amperetimer.)
 • Celle

  • Den grunnleggende elektrokjemiske strømproduserende enheten i et batteri bestående av et sett med positive plater, negative plater, elektrolytt, separatorer og hus. Det er seks celler i et 12 volt blysyrebatteri.
 • Deksel

  • Lokket på kassen
 • Dyputlading

  • Tilstand hvor en celle lades helt ut med et lavt strømforbruk, slik at spenningen faller under utladesluttspenningen.
 • Elektrolytt

  • I et blysyrebatteri består elektrolytten av svovelsyre fortynnet med vann. Den fungerer som en leder som tilfører vann og sulfat til den elektrokjemiske reaksjonen: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20
 • Gitter

  • Rammen av blylegering som støtter det aktive materialet til en batteriplate og leder strøm.
 • Jord

  • Referansepotensialet til en krets. Ved bruk i bil dreier det seg om å slutte en krets ved å feste batterikabelen til bilens karosseri eller ramme i stedet for å benytte en direkte ledning fra en komponent. Per i dag bruker mer enn 99 % av personbiler og fritidskjøretøyer batteriets minuspol som jord.
 • Kaldstartstrøm

  • Antallet ampere et blysyrebatteri kan levere i 30 sekunder ved -17,8 °C samtidig som det opprettholder en spenning på minst 1,2 volt per celle.
 • Kapasitet

  • Evnen et fulladet batteri har til å levere en spesifisert mengde elektrisitet (amperetimer, Ah) med en gitt styrke (ampere, A) i et bestemt tidsrom (h).
 • Kasse

  • Kassen av polypropylen eller hardgummi som rommer batteriplater, forbindelseslasker og elektrolytt.
 • Korrosjon

  • Den destruktive kjemiske reaksjonen til en flytende elektrolytt med et reaktivt materiale – f.eks. fortynnet svovelsyre med jern, som danner korrosjonsprodukter slik som rust.
 • Kortslutning

  • En utilsiktet omdirigering av strømmen i en elektrisk enhet eller ledningsnett, vanligvis med veldig lav motstand slik at en stor mengde strøm passerer. I et batteri kan en cellekortslutning vare så lenge at cellen utlades og gjør batteriet ubrukelig.
 • Krets

  • Den veien en elektronstrøm følger. En sluttet krets utgjør en ubrutt vei. En åpen krets har en brutt eller frakoblet vei.
 • Lademottakelighet

  • Mengden strøm i amperetimer som et batteri med en definert ladetilstand kan motta ved en spesifisert temperatur og ladespenning i løpet av et definert tidsrom.
 • Ladetilstand (SOC) /helsetilstand (SOH)

  • Mengden elektrisk energi som er lagret i et batteri på et gitt tidspunkt, uttrykt som en prosentandel av energien til et fulladet batteri.
 • Ohm

  • En enhet for å måle elektrisk motstand eller impedans i en elektrisk krets.
 • Plate – negativ

  • Støpt metallramme som inneholder det aktive materialet svampbly.
 • Plate – positiv

  • Støpt metallramme som inneholder det aktive materialet blydioksid.
 • Poler

  • Elektrisk forbindelse mellom batteriet og den eksterne kretsen. Hver av polene er enten koblet til den første (positive) eller siste (negative) forbindelseslasken til de seriekoblede battericellene.
 • Reservekapasitet (RC)

  • Antallet minutter som et nytt og fulladet batteri klarer å levere 25 ampere ved 26,7 °C og opprettholde en polspenning lik eller høyere enn 1,75 volt per celle. Denne verdien representerer den tiden batteriet vil fortsette å betjene viktig utstyr hvis dynamoen eller generatoren til et kjøretøy skulle svikte.
 • Separator

  • Et skille mellom de positive og negative platene til et element som lar strøm passere gjennom det.
 • Strøm

  • Elektrisitetsmengden, eller elektroners bevegelse langs en leder. Måleenheten for strøm er ampere.
 • Syklus

  • I et batteri utgjør én utladning pluss én oppladning én syklus.
 • Syrelagdeling

  • Ved lading av en blysyrecelle produseres det syre med høy densitet i platene. På grunn av gravitasjonen synker denne tunge syren til den nedre delen av cellen, mens syre med lavere densitet stiger til toppen av cellen. Denne lagdelingen av syre kan forårsake kapasitetstap og/eller batterisvikt.
 • Utlading

  • Når et batteri leverer strøm, sier man at det utlades.
 • Ventilregulert blysyrebatteri (VRLA-batteri)

  • Batterier som er forseglet og vedlikeholdsfrie.
 • Volt

  • Måleenheten for elektrisk spenning.
 • Watt

  • Måleenheten for elektrisk effekt, dvs. arbeidsomfanget forbundet med å flytte elektroner med eller mot en elektrisk spenning. Formel: Watt = ampere x volt