Batterivedlikehold og lagring Slik oppbevarer du et batteri Sesongmessig batteribruk Powersports – batteriskift
← Vedlikehold og lagring

Powersports – batteriskift

  1. Sjekk syrenivået (gjelder bare for Powersports Freshpack) og fyll på med destillert vann.
  2. Hold batteriet og polene rene.
  3. Sjekk kabler og kontakter for løse tilkoblinger, og se etter skade på huset.
  4. VARTA® batterier leveres med fullstendige bruks- og vedlikeholdanvisninger.

Lange perioder uten bruk

Sulfatering under lange perioder med stillstand, vanligvis i løpet av månedene utenfor sesong, er en av de viktigste årsakene til funksjonsfeil på motorsykkelbatterier. Sulfater som frigjøres etter hvert som batteriet lades ut, samler seg på platene og stivner, noe som gjør at batteriytelsen svekkes eller mistes helt. Derfor er det svært viktig å følge disse retningslinjene:

  1. Lad batteriet og lagre det på et tørt, rent sted. Koble batteriets minuspol fra motorsykkelen.
  2. Sjekk ladestatus og lad opp batteriet om nødvendig med jevne mellomrom.