Batterivedlikehold og lagring Slik oppbevarer du et batteri Sesongmessig batteribruk Powersports – batteriskift
← Vedlikehold og lagring

Slik oppbevarer du et batteri

For å sikre at batteriene oppnår maksimal lagringstid på en trygg måte, skal den gjennomsnittlige lagringstemperaturen i løpet av ett år være 15 °C. Den kortvarige lagringstemperaturen må ikke overskride 25 °C, ettersom det kan virke negativt inn på batteriets levetid.
  • LES SIKKERHETSAVSNITTET
  • Ta batteriet ut av kjøretøyet
  • Finn et kjølig og tørt sted å oppbevare batteriet på.
  • Sørg for at batteriet er fulladet og lad det omtrent annenhver måned.
  • Fjern eventuell korrosjon på batteripolene, ettersom den kan ha negativ innvirkning på batteriets ytelse og utgjøre en sikkerhetsrisiko. Fjern korrosjonen ved å børste polene og klemmene med en fortynnet løsning av natron og vann (natriumbikarbonat). Påfør oksidasjonshemmende fett før batteriklemmene settes på og skrus fast igjen.