Slik lader du et bilbatteri Sikkerhetstips ved lading Utføre hjelpestart på et kjøretøy
← Lading Nødstart av et kjøretøy ved bruk av et ladet VARTA® batteri

Utføre hjelpestart på et kjøretøy

LES FØRST SIKKERHETSAVSNITTET

ADVARSEL— BATTERIER PRODUSERER EKSPLOSIVE GASSER.

Instruksene er utformet slik at de minimerer eksplosjonsfaren. La aldri batteriet komme i nærheten av gnister, flammer og sigaretter.

 • Begge batteriene må ha samme spenning (6, 12, osv.)
 • Ved hjelpestart skal du alltid bruke hensiktsmessig øyebeskyttelse og aldri bøye deg over batteriet.
 • Ikke bruk hjelpestart på et skadet batteri. Undersøk begge batteriene før du kobler til startkablene.
 • Kontroller at luftepluggene er skrudd godt og rett til.
 • Kontroller at kjøretøyene ikke er i kontakt med hverandre og at begge tenningsbryterne står i AV-stilling.
 • Slå av alt elektrisk utstyr (radio, defroster, vindusviskere, lys osv.)

Gjennomfør disse punktene nøyaktig som beskrevet.

 1. Koble den positive (+) startkabelen til plusspolen (+) på det utladede batteriet.
 2. Koble den andre enden av den positive (+) startkabelen til plusspolen (+) på hjelpebatteriet.
 3. Koble den negative (-) kabelen til minuspolen (-) på hjelpebatteriet.
 4. KOBLE TIL SLUTT DEN NEGATIVE (-) KABELEN TIL MOTORBLOKKEN PÅ KJØRETØYET SOM IKKE FÅR START, I GOD AVSTAND FRA BATTERI OG FORGASSER.
 5. Kontroller at kablene går klar av vifteblader, remmer og andre bevegelige deler på de to motorene.
 6. Start kjøretøyet og koble fra kablene i OMVENDT rekkefølge av tilkoblingene.