Slik lader du et bilbatteri Sikkerhetstips ved lading Utføre hjelpestart på et kjøretøy
← Lading Ladeanbefaling AGM Ladeanbefaling våtcelle

Instruksjoner for sikker batteriopplading

 • Lad opp batteriet så snart som mulig etter hver utlading
 • Kontroller alltid at batteriladeren er egnet for batteriet
 • Bruk aldri en lader uten automatisk utkobling
 • En elektronisk spenningsstyrt batterilader, fortrinnsvis basert på en IUoU-ladeprofil, anbefales
 • Lad slik at du unngår syrelagdeling (ikke nødvendig for AGM)
 • Bruk en lader med IU-egenskaper og høyere ladespenning (2,6 V / celle)
 • Slik overlading skal bare brukes i en kort periode for å unngå vanntap
 • Den åpne kretsspenningen etter ladingen skal være 2,12 til 2,13 V/celle
 • For hver 0/1 V forskjell fra 12,7 / 12,8 V skal batteriet lades i 1 time
 • Lad aldri frosne batterier eller batterier med temperatur over 45 ˚C
 • Koble den positive batteripolen (+) til den positive ladeterminalen og den negative batteripolen til den negative ladeterminalen
 • Ikke slå på laderen før batteriet er fullt tilkoblet
 • Når ladingen er fullført, må du først slå av laderen
 • Stopp ladingen hvis batteriet blir varmt eller hvis syre lekker!
 • Sørg for å ha god ventilasjon under lading

Test et batteri

Den beste og enkleste måten å teste et batteri på, er ved bruk av et voltmeter eller multimeter for å måle spenningen. Når du vet den nøyaktige spenningen, kan du bruke tabellen nedenfor for å måle ladestatus.

Batteritestfigur med figurstatus

Kontroller at batteriet lades

For å sikre at batteriet kan levere sin oppgitte startkraft må det først være fulladet. Den anbefalte ladestrømmen er 10 % av nominell kapasitet i ampere (et 4 Ah batteri krever for eksempel en ladestrøm på 0,4 A [Ampere]). Vi anbefaler at du sørger for at batteriet er fulladet før montering for å sikre lang levetid.

 • Et nytt batteri er ca. 80 % ladet etter aktivering.
 • Vi anbefaler alltid initiell lading. Bruk aldri hurtiglading.
 • Du finner en detaljert beskrivelse av hvordan du lader batteriet i bruksanvisningen som følger med batteriet.