STEP ONE: Montering av et bilbatteri STEP TWO: Slik tar du ut et bilbatteri STEP THREE: Slik installerer du et batteri STEP FOUR: Batterigjenvinning
← Installasjon og utskifting En mann setter et batteri inn i en bil, bare armene vises.

STEP ONE: Montering av et bilbatteri

Se etter i bilens instruksjonsbok for å finne produsentens anbefalinger for:

Batteri-gruppestørrelse - batteristørrelsen som passer best til bilens fysiske mål. Mange biler kan håndtere mer enn én gruppestørrelse.

Kaldstartytelse (CCA) - CCA er helt avgjørende for gode startegenskaper. Det er antallet ampere batteriet kan avgi i 30 sekunder ved en temperatur på –17,8 °C, til batterispenningen faller til ubrukelige nivåer.

Reservekapasitet (RC) – hjelper til med å gi kraft til kjøretøyets el-system hvis generatoren svikter. Verdien viser hvor mange minutter batteriet kan levere nok strøm uten at spenningen faller under det som kreves for å drive kjøretøyet ditt.

Generelt er det slik både for kaldstartytelse og reservekapasitet, at desto høyere tall, desto bedre er det. Men hvis du holder til i et kaldt klima, bør du vektlegge kaldstartytelsen når du skal velge batteri. Og hvis du bor i et svært varmt klima, trenger du derimot ikke så høy kaldstartytelse.

Hvis du ser etter et dypsyklusbatteri til båt eller bobil, må du også ta følgende med i betraktningen:

Typen utstyr som skal forsynes med strøm
Antallet ampere
som kreves for å kunne bruke utstyret
Antallet timer
du skal bruke utstyret
Multipliser ampere med timer for å beregne det nødvendige antallet amperetimer eller Ah.
Utstyrets strømforbruk (ampere) x tid (timer) = Ah

Seilbåt gjennom åpent hav

Eksempel: Fiskebåt

Lys
Trollingmotor
Fiskelodd
Radio
Totalt

10 x 5 = 50
1 x 5 = 5
3 x 5 = 15
1 x 5 = 5
75 AH*


*Se etter et batteri som leverer det nødvendige antallet Ah i det spesifiserte tidsrommet og med spesifisert spenning. Som en sikkerhetsbuffer kan du øke antallet Ah med 20 %.