STEP ONE: Montering av et bilbatteri STEP TWO: Slik tar du ut et bilbatteri STEP THREE: Slik installerer du et batteri STEP FOUR: Batterigjenvinning
← Installasjon og utskifting

STEP TWO: Slik tar du ut et bilbatteri

Se etter spesielle anvisninger i instruksjonsboken. Merk deg nøye hvor batteriets plusspol er plassert og marker polariteten på plusskabelen før du tar ut det gamle batteriet. På den måten unngår du å montere det nye batteriet feil vei.

Les sikkerhets- og håndteringsinformasjonen

  1. Koble først fra jordkabelklemmen. Ved å følge denne forsiktighetsregelen unngår du skader på ledningsnett og/eller batteri som følge av utilsiktet “jordforbindelse” med verktøy.(Bruk stjerne- eller fastnøkkel av riktig dimensjon når du skal koble fra batterikablene.)
  2. Bruk stjerne- eller fastnøkkel av riktig dimensjon når du skal koble fra batterikablene. Undersøk batteribrettet for å se om det er skadet eller korrodert. Kontroller at brett og fastspenningsanordning fungerer mekanisk og at de er frie for korrosjon. Korroderte deler kan rengjøres med vann (tilsatt litt husholdningsammoniakk eller natron) og skrubbes med en stiv børste. Rengjorte deler skal tørkes og males. Ikke mal batteripolene.
  3. Rengjør og trekk til jordforbindelsen. Trekk også til startreleets og startmotorens forbindelser.