STEP ONE: Montering av et bilbatteri STEP TWO: Slik tar du ut et bilbatteri STEP THREE: Slik installerer du et batteri STEP FOUR: Batterigjenvinning
← Installasjon og utskifting

STEP THREE: Slik installerer du et batteri

Les sikkerhets- og håndteringsinformasjonen

Batteriet skal ligge plant på brettet når det er plassert i kjøretøyet. Kontroller at det ikke ligger fremmedlegemer på brettet som kan skade bunnen på batterikassen.

Fastspenningsanordningen skal trekkes godt til, men ikke så hardt at det oppstår skjevheter eller sprekker i batteridekselet eller -kassen. Bruk tiltrekkingsmomentene som er angitt i bilens instruksjonsbok. Hvis disse ikke er tilgjengelige, kan følgende tiltrekkingsmomenter benyttes:

  • Fastspenningsanordning bestående av toppskinne eller -ramme: 3,39-5,6 Nm (30-50 in-lbs)
  • Batterikroker: 6,9-9,0 Nm (60-80 in-lbs)
  • Fastspenningsanordning for bunnkant: 7,9-10,2 Nm (70-90 in-lbs)
  • Jordkabelen skal kobles sist til batteriet.

Kontroller at polariteten er riktig i forhold til kjøretøyets spesifikasjoner. Jord er vanligvis merket. Ombytting av polaritet kan påføre bilens elektriske anlegg alvorlig skade. Merk deg at den koniske plusspolen er større enn minuspolen.