STEP ONE: Montering av et bilbatteri STEP TWO: Slik tar du ut et bilbatteri STEP THREE: Slik installerer du et batteri STEP FOUR: Batterigjenvinning
← Installasjon og utskifting

STEP FOUR: Batterigjenvinning

Les sikkerhets- og håndteringsinformasjonen

  • Bilbatterier regnes som spesialavfall - kontakt nærmeste bilverksted. Hos de fleste av dem får du levert inn gamle batterier til gjenvinning.
  • Kontakt en forhandler som selger nye blysyrebatterier. De fleste detaljister som selger bilbatterier, tar også imot brukte batterier til gjenvinning.
  • Hvis du ikke finner en forhandler eller et verksted som kan ta imot batteriet, kan du henvende deg til en gjenvinnings- eller miljøstasjon for å få hjelp.
  • Renovasjonsselskapene har også ordninger hvor man kan levere inn farlig avfall i nærområdet på bestemte steder og datoer.